POZNAJTE RIZIKOVÉ FAKTORY
MOŽNÉHO ŤAŽKÉHO PRIEBEHU OCHORENIA COVID-19

Existujú rizikové faktory a ochorenia, ktoré zvyšujú riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.5

Vek nad 60 rokov

Cukrovka

Závažné srdcovo-cievne
ochorenie

Obezita
(BMI>35)

Vysoký krvný tlak
s pokročilými komplikáciami

Chronické ochorenie
obličiek alebo pečene

Závažné neurologické
ochorenia

Oslabená imunita
vrátane onkologických ochorení

Závažné
ochorenie pľúc

Ak patríte do jednej z týchto rizikových skupín, nečakajte
a v prípade podozrenia na COVID-19 sa dajte otestovať čo najrýchlejšie.SK-NON-00834NEZABUDNITE:

PRVÝCH 5 DNÍ MÔŽE ROZHODNÚŤ
O ĽAHŠOM PRIEBEHU OCHORENIA COVID-19.5,6


Konajte ihneď.
Dajte sa otestovať a v prípade pozitívneho výsledku kontaktujte vášho lekára.AKO NA COVID-19 V TROCH KROKOCH:

Informujte sa o možnostiach dostupnej liečby.


AKO ZISTÍM ČI MÁM COVID-19?

Najvhodnejší spôsob, ako zistiť, či máte COVID-19, je dať sa otestovať.4
Test na ochorenie COVID-19 si môžete urobiť v mobilnom odberovom mieste (MOM):

Zoznam MOM
nájdete TU

Testovanie je jednoduché: Vo väčšine prípadov vám bude odobraná vzorka (ster) z nosohltanu a hltanu pomocou výterovej tyčinky. Výsledky môžete získať do 1 až 3 dní, alebo už za 15 až 30 minút v prípade rýchleho testu.2


Ochorenie COVID-19 sa u Vás môže rozvinúť aj vtedy, keď ste zaočkovaný/á, alebo ste ochorenie prekonali.7

Ak máte príznaky ochorenia COVID-19, nechajte sa otestovať.

Prečo sa liečiť čím skôr a aké sú možnosti liečby ochorenia COVID-19?

Vďaka liečbe na COVID-19 sa môžete cítiť lepšie. Je pravdepodobné, že čím
skôr sa začnete liečiť, tým skôr sa môžete vyliečiť.1


EXISTUJE VIACERO SKÚMANÝCH A SCHVÁLENÝCH MOŽNOSTÍ LIEČBY OCHORENIA COVID-19

Antivirotiká8 Antivirotická liečba funguje tak, že zabraňuje vírusu, aby sa mohol rozmnožovať a infikovať ďalšie bunky v tele. Antivirotiká sú zvyčajne najúčinnejšie vtedy, keď sa podávajú na začiatku ochorenia.
Kortikosteroidy a imunomodulačné monoklonálne protilátky9 Táto liečba účinkuje tak, že znižuje zápal, ktorý predstavuje imunitnú reakciu organizmu na infekciu. Táto možnosť môže byť prospešná pre osoby so závažným priebehom ochorenia COVID-19, ktorých prirodzené imunitné reakcie môžu byť príliš agresívne a viesť k telesnému poškodeniu.
Monoklonálne protilátky proti vírusu SARS-CoV-210 Monoklonálne protilátky sú molekuly vyrábané v laboratóriu, ktoré fungujú ako náhradné protilátky, ktoré môžu obnoviť, posilniť alebo napodobniť útok imunitného systému na napadnuté bunky. Monoklonálne protilátky proti ochoreniu COVID-19 môžu blokovať prichytenie vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, na ľudské bunky, čím sa vírusu skomplikuje rozmnožovanie a poškodzovanie organizmu. Monoklonálne protilátky môžu tiež vírus neutralizovať.

JE TO COVID-19, CHRÍPKA ALEBO PRECHLADNUTIE?

Príznaky ochorenia COVID-19 môže byť ťažké rozlíšiť od príznakov iných ochorení, ako je chrípka alebo bežné prechladnutie.3
Najvhodnejší spôsob, ako potvrdiť, či máte COVID-19, je dať sa otestovať.4

Najčastejšie otázky

1. Aké sú príznaky ochorenia COVID-19 a čo mám robiť, ak sa u mňa vyskytnú?

Príznaky môžu zahŕňať horúčku alebo zimnicu, kašeľ, dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním, únavu, bolesti svalov alebo tela, bolesť hlavy, stratu chuti alebo čuchu, bolesť hrdla, upchatý nos alebo výtok z nosa, nevoľnosť alebo vracanie a hnačku.4
Ak trpíte niektorým z týchto príznakov, prípadne ak ste boli v kontakte s niekým, kto bol nedávno pozitívne testovaný na COVID-19, nečakajte na príznaky, a čo najrýchlejšie sa nechajte otestovať. Vyzvite všetkých priateľov a rodinu, s ktorými ste boli v kontakte, aby sa tiež nechali otestovať.4
Testovať sa môžete v mobilných odberových miestach (MOM), ktoré môžete vyhľadať TU.

2. U niektorých ľudí je vyššie riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, alebo dokonca hospitalizácie. Ktoré sú hlavné rizikové faktory?

Hlavné rizikové faktory5 sú:

  • Vek nad 60 rokov
  • Cukrovka
  • Závažné srdcovo-cievne ochorenie
  • Obezita (BMI>35)
  • Vysoký krvný tlak s pokročilými komplikáciami
  • Chronické ochorenie obličiek alebo pečene
  • Závažné neurologické ochorenia
  • Oslabená imunita vrátane onkologických ochorení
  • Závažné ochorenie pľúc

3. Ako sa môžem chrániť pred ochorením COVID-19?

Jedným z najlepších spôsobov ochrany je dať sa zaočkovať. V súčasnosti existuje niekoľko očkovacích látok proti COVID-19, povolených alebo schválených na používanie na celom svete.7

V interiéri a v preplnených priestoroch môžete nosiť respirátor. Zdržiavajte sa vo vzdialenosti väčšej ako dva metre od ostatných osôb, umývajte a dezinfikujte si ruky.7

Ak máte pozitívny test na COVID-19, môžete urobiť viac než len dodržiavať karanténu. Okamžite kontaktujte svojho lekára, aby ste sa dozvedeli, aké sú možnosti liečby.5,6

4. Aké sú možnosti liečby ochorenia COVID-19?

Antivirotiká8 Antivirotická liečba funguje tak, že zabraňuje vírusu, aby sa mohol rozmnožovať a infikovať ďalšie bunky v tele. Antivirotiká sú zvyčajne najúčinnejšie vtedy, keď sa podávajú na začiatku ochorenia.
Kortikosteroidy a imunomodulačné monoklonálne protilátky9 Táto liečba účinkuje tak, že znižuje zápal, ktorý predstavuje imunitnú reakciu organizmu na infekciu. Táto možnosť môže byť prospešná pre osoby so závažným priebehom ochorenia COVID-19, ktorých prirodzené imunitné reakcie môžu byť príliš agresívne a viesť k telesnému poškodeniu.
Monoklonálne protilátky proti vírusu SARS-CoV-210 Monoklonálne protilátky sú molekuly vyrábané v laboratóriu, ktoré fungujú ako náhradné protilátky, ktoré môžu obnoviť, posilniť alebo napodobniť útok imunitného systému na napadnuté bunky. Monoklonálne protilátky proti ochoreniu COVID-19 môžu blokovať prichytenie vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, na ľudské bunky, čím sa vírusu skomplikuje rozmnožovanie a poškodzovanie organizmu. Monoklonálne protilátky môžu tiež vírus neutralizovať.

5. Aké sú varianty ochorenia? Môžem dostať COVID-19 aj v prípade, ak som plne zaočkovaný/-á?

Vo svete sa objavuje čoraz viac variantov vrátane infekčnejšieho variantu Omikron a môžu sa objavovať ďalšie.

Tieto varianty sa môžu šíriť ľahšie a rýchlejšie, čo môže viesť k zvýšenému počtu prípadov ochorenia COVID-19.

Svetová zdravotnícka organizácia a ďalšie organizácie pokračujú v skúmaní týchto variantov a podľa toho aktualizujú svoje usmernenia.11

COVID-19 môžete dostať aj v prípade, ak ste plne zaočkovaný/-á, ale priebeh ochorenia môže byť miernejší.7


COVID-19 = ochorenie vyvolané vírusom, ktorý spôsobuje ťažký akútny respiračný syndróm a nazýva sa SARS-CoV-2

LITERATÚRA:
 1. Siddiqi HK, Mehra MR. COVID-19 il ness in native and immunosuppressed atates: a clinical-therapeutic staging proposal. J Heart Lung Transplant. 2020;39(5):405-407. do-i:10.1016/j.healun.2020.03.012.
2. Interim Guidance for Antigen Testing for SARS-CoV-2. Centers for Disease Control and Prevention. Aktualizované 14. júna, 2021. Dátum prístupu: 4. augusta 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html
3. Mayo Clinic Staff. COVID-19, cold, allergies and the flu: What are the differences? Publikované 18. mája 2021. Dátum prístupu: 16. augusta, 2021. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-cold-flu-and-allergies-differences/art-2050398181
4. Symptoms of COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention. Dátum prístupu: 13. september, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing, symptoms.html
5. https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia. Dátum prístupu: 13. apríla, 2022.
6. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/paxlovid. Dátum prístupu: 13. apríla, 2022.
7. COVID-19 ADVICE FOR THE PUBLIC: GETTING VACCINATED. World Health Organization. Dátum prístupu: 1. októbra, 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel–coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice
8. NIH. Antiviral Program for Pandemics. 2021. Dátum prístupu: 8.júla, 2021. https://www.niaid.nih.gov/research/antivirals
9. CDC. Treatments Your Healthcare Provider Might Recommend if You Are Sick. 2021. Dátum prístupu: 23.marca, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-heal-th/treatments-for-severe-illness.html
10. Food and Drug Administration. Coronavirus (COVID-19) Update_FDA Authorizes Additional Monoclonal An. Dátum prístupu: 10. septembra, 2021. https://www.fda.gov/news-e-vents/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-additional-monoclonal-antibody-treatment-covid-19
11. WHO. Tracking SARS-CoV-2 variants. 2021. Dátum prístupu: 29. septembra, 2021. https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/


MSD logoCopyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.
Všetky práva vyhradené. Merck Sharp & Dohme, s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08.
Tel: +421 2 5828 2010, dpoc_czechslovak@merck.com
SK-NON-00612 | Dátum vypracovania: jún 2022